ศิลปะไทยกับต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างไร

artthai

เรื่องของงานศิลปะถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากปัจจัยในหลายๆ ด้านของคนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่ามันย่อมมีความแตกต่างกันอยู่แล้ว คงเป็นไปไม่ได้กับการที่ต่างวัฒนธรรม ต่างประเพณี ต่างความคิดจะสามารถสร้างงานศิลปะที่มีความเหมือนกันได้ ศิลปะไทยก็เช่นเดียวกันด้วยจากเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ แนวความคิด การดำเนินชีวิต มันก็ได้สร้างงานศิลปะที่เป็นสไตล์คนไทยขึ้นมา และแน่นอนว่ามันย่อมแตกต่างกับศิลปะต่างประเทศอย่างไม่ต้องสงสัย

ศิลปะไทย

การสร้างสรรค์งานศิลปะของคนไทยนั้นส่วนใหญ่ต้องการตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นกับสังคม มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองค่อนข้างสูง ซึ่ผลงานศิลปะของไทยหลักๆ จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วิจิตรศิลป์ ซึ่งเป็นงานศิลปะแบบแท้ๆ เป็นผลงานในลักษณะของจิตกรรม ประติมากรรม รวมไปถึงสถาปัตยกรรมต่างๆ อีกประเภทคือ ประยุกต์ศิลป์ เป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ รวมไปถึงแฟชั่นที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้ ซึ่งแน่นอนว่าแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะของไทยนั้นถูกแบ่งออกเป็นไปในลักษณะต่างๆ ตามสิ่งที่คนไทยรู้สึกคุ้นชินกันมา เป็นแนวทางศิลปะที่ค่อนข้างมีความเป็นตัวเองสูง ส่วนมากมักจะมีกลิ่นอายของวัฒนธรรม ประเพณี แบบไทยๆ โดยอาศัยหลักประวัติศาสตร์หลายๆ ด้านเข้ามาเกี่ยวข้อง ไล่มาตั้งแต่ยุคกรุงสุโขทัย, กรุงศรีอยุธยา, กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์

art3

ศิลปะต่างประเทศ

งานศิลปะของต่างประเทศนั้นก็มีจะมีลักษณะและแนวความคิดที่เกิดขึ้นจากภูมิภาคของตัวเองเป็นหลัก โดยการแบ่งแนวศิลปะก็สามารถแบ่งออกได้หลายยุคหลายสมัยขึ้นอยู่กับการนับสมัยของแต่ละภูมิภาค สามารถที่จะเกิดการแพร่หลายไปในประเทศตัวเองหรือต่างประเทศได้ด้วย หลายๆ ประเทศเลือกใช้งานศิลปะแบบสากลซึ่งก็หมายถึงว่าเป็นงานศิลปะที่มาจากฝั่งยุโรปไม่ก็สหรัฐฯ ขณะที่บางประเภทที่มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ก็จะเลือกใช้วัฒนธรรมของตัวเองในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ซึ่งประวัติของงานศิลปะเหล่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศว่าจะเรียกให้อยู่ในช่วงเวลาใดของประเทศนั้นๆ ซึ่งก็จะมีงานศิลปะที่โด่งดังอย่างที่หลายคนรู้จักกันดี เช่น ภาพวาดโมนาลิซ่า เป็นต้น ซึ่งงานเหล่านี้ก็เกิดจากแนวคิดของศิลปินคนนั้นๆ ด้วย

เอาในความเป็นจริงก็คือหากมองจาภายนอกงานศิลปะไทยกับงานศิลปะต่างประเทศนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันในด้านของลักษณะ การสื่อสาร ความหมาย แนวความคิด แต่สิ่งเหล่านี้มันได้สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เหมือนกันหลายๆ ด้านก็คือ ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะประเภทใดก็ต้องเกิดจากสภาพแวดล้อมในส่วนนั้นๆ ประกอบกันด้วย เพราะงานศิลปะก็คือการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินไม่ว่าจะไทยหรือต่างประเทศก็คืองานศิลปะเหมือนๆ กัน มีความสวยงามเหมือนกัน

การถ่ายภาพศิลปะสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยม

art1
หากพูดถึงเรื่องของศิลปะแน่นอนว่านี่คือจินตนาการที่ช่วยค้ำจุนโลกใบนี้ให้เกิดความสวยงาม เกิดความรู้สึกพึงพอใจ เกิดความคิดใหม่ๆ และเกิดสิ่งต่างๆ มากมายให้กับโลกนี้มาอย่างช้านาน คิดดูเล่นๆ ว่าหากโลกนี้ไร้ซึ่งศิลปะมันก็คงจะรู้สึกแปลกพิลึกดีเหมือนกัน คงไม่มีคำว่า สีสัน ไม่มีคำว่า สวยงาม และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเรื่องของศิลปะนั้นก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในหลายรูปแบบที่มีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบหรือแนวความคิดของแต่ละคนว่าต้องการที่จะให้งานศิลปะของตนออกมาเป็นแบบไหน ซึ่งหากเป็นการสร้างงานศิลปะในยุคปัจจุบันเราอาจจะเข้าใจว่ามันคืองานศิลปะสมัยใหม่ ทว่าจริงๆ แล้วมันถูกเรียกว่างานศิลปะหลังสมัยใหม่ หรือศิลปะร่วมสมัยนั่นเอง
ศิลปะสมัยใหม่ คืออะไร
ศิลปะสมัยใหม่ คือ งานศิลปะที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงประมาณเมื่อช่วงปี ค.ศ. 1970 ซึ่งงานศิลปะสมัยใหม่ที่ว่านี้จะต้องมาในรูปแบบของความเป็นสากล เป็นตัวแบบของแต่ละบุคคลมากกว่าการเป็นงานศิลปะแห่งเมืองหรือเขตแดนตัวเองเท่านั้น เพราะหากเป็นงานประเภทนั้นบ่อยครั้งที่ไม่สามารถจะหาคำตอบหรือความหมายของงานศิลปะได้อย่างชัดเจน สิ่งต่างๆ บนโลกใบนี้ได้สะท้อนเข้าไปยังศิลปะสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ การใช้เทคนิคใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลกใบนี้ ส่วนในเรื่องของจิตวิทยาและกฎทางฟิสิกส์ก็ได้สร้างรูปแบบความคิดของมนุษย์ที่มีต่องานศิลปะขึ้นมาใหม่ พูดให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือ ศิลปะสมัยใหม่ เป็นงานศิลปะที่เกิดจากความคิดและความสามรถเฉพาะตัวของเหล่าบรรดาศิลปิน ซึงเทคนิคหรือวิธีในการสร้างสรรค์งานนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปแต่มีการนำสิ่งต่างๆ รอบตัวเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
การถ่ายภาพศิลปะสมัยใหม่
จริงๆ แล้วเรื่องของการถ่ายภาพนั้นมีมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในต่างประเทศเพราะนี่มันคือวิธีในการเก็บเรื่องราวความทรงจำต่างๆ เอาไว้ผ่านแผ่นกระดาษในยุคก่อนหน้านั้น โดยหากย้อนไปในยุคศิลปะสมัยใหม่นั้น เรื่องของการถ่ายภาพอาจจะยังถูกมองว่าไม่ใช่งานศิลปะอย่างเต็มตัว แต่ก็มีชายผู้หนึ่งนามว่า Williams Eggleston พยายามจะสร้างภาพถ่ายให้กลายเป็นงานศิลปะสมัยใหม่ โดยภาพถ่ายของเขานั้นส่วนมากจะเน้นที่เรื่องของสี ซึ่งในยุคนั้นเรื่องของกล้องสียังเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับความนิยม แต่เขาก็พยายามถ่ายสิ่งต่างๆ รอบตัวให้มากที่สุดเพื่อแสดงให้เห็นว่างานภาพถ่ายคืองานศิลปะ จนงานของเขาได้รับเข้าไปอยู่ในการแสดงงานศิลปะ โดยภาพของเขามักจะถูกเรียกว่า street Photography และจากการที่ภาพของเขาได้แสดงใน Modern of Modern Art ทำให้ชื่อของเขาดังเป็นพลุแตกและเป็นง่านภาพถ่ายเพียงครั้งเดียวที่ได้แสดงในงานนี้ด้วย

อาจารย์เฉลิมชัย กับผลงานการวาดภาพที่โด่งดัง

อาจารย์เฉลิมชัย ชื่อนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้อย่างแน่ เพราะผลงานภาพวาดของเขาได้เป็นที่โด่งดังอย่างมาก และด้วยประติมากรรมที่วัดร่องขุน ที่อาจารย์เฉลิมชัยได้ไปสร้างไว้ ถือว่าเป็นเมืองสวรรค์เลยก็ว่าได้ เพราะได้มีความสวยงามอย่างมาก และยังมีการแกะสลักปูนปั้นเป็นรูปภาพต่างๆอีกด้วย และลายไทยต่างๆที่อาจารย์เฉลิมชัยได้ทำการแกะสลักไว้ในบริเวณวัดนั้นยังมีความอลังการอย่างมาก เพราะเป็นวัดไม่เหมือนใครและยังมีความล้านนาผสมผสานลงไปอย่างลงตัวอีกด้วย เพราะฝีมืออาจารย์เฉลิมชัยนี้ไม่ได้ธรรมดาเลยทีเดียว และยังมีภาพวาดต่างๆที่ยังทำเงินให้กับอาจารย์เฉลิมชัยอย่างมากอีกด้วย ซึ่งชื่อของเขาได้เป็นที่โด่งดังในวงการศิลปินช่างภาพเลยทีเดียว

artis2

อาจารย์เฉลิมชัย ศิลปินล้านนาที่โด่งดัง

โดยอาจารย์เฉลิมชัย เกิดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2498 ซึ่งเป็นจิตรกรไยคนหนึ่งเลยที่มีผลงานออกมาหลากหลายแบบ และได้ทำความประหลาดใจให้กับทุกคนเพราะเขาได้ไปวาดภาพจิตรกรรมไทย ในอุโบสถวัดพุทธประทีป ในกรุงลอนดอน ซึ่งภาพเขียนนั้นเป็นภาพเขียนที่ประกอบบทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นภาพเขียนที่มีความหมายที่ดีมาก และชื่อเสียงของอาจารย์เฉลิมชัยยังไม่จบแค่นี้เพราะเขาได้ทำเรื่องที่ทุกคนประทับใจอย่างมาก ในเชียงรายกับวัดร่องขุ่น เพราะได้สร้างประติมากรรมปูนปั้น ที่เป็นงานศิลปะอย่างมาก เพราะเขาได้สร้างปูนปั้นเป็นรูปต่างๆของศิลปะไทยที่ได้ผสมผสานกับความล้านนาอย่างลงตัวลงไปที่วัดร่องขุ่นแห่งนี้ ซึ่งการทำประติมารรมปูนปั้นของเขานั้นได้มีความงดงามอย่างมาก เพราะเมื่อเดินเข้าไปในวัดร่องขุ่นสิ่งแรกที่คุณคิดก็คือ ทางเข้าไปสวรรค์เพราะภายในวัดได้ถูกจัดแสดงเป็นศิลปะปูนปั้นที่เป็นรูปของเทวดาต่างๆ ที่ดูแลอยู่บนสวรรค์ตามชั้นต่างๆอีกด้วย และความลงตัวของวัดร่องขุ่นนั้นยังมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามอีกด้วย และยังเขียนวาดเรื่องราวต่างๆลงไปในภาพวาดให้ดูสมจริงอีกด้วยนั้นเอง ด้วยงานฝีมือของอาจารย์เฉลิมชัย เป็นศิลปะไทยประยุกต์ หรือศิลปะสมัยใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจในการวาดภาพวรรณคดีโบราณ และชอบงานประติมากรรมปูนปั้นที่มีเอกลักษณ์ในตัว

ซึ่งงานประติมากรรมปูนปั้นของอาจารย์เฉลิมชัยนั้น เป็นที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกเลย เพราะชาวต่างชาติได้มาเที่ยวชมและยังนำไปเผยแพร่ออกไปอีกด้วย เพราะความอลังการของงานศิลปะของอาจารย์เฉลิมชัยนั้นเอง เลยเป็นที่รู้จักของใครหลายคนนั้นเอง