art1
หากพูดถึงเรื่องของศิลปะแน่นอนว่านี่คือจินตนาการที่ช่วยค้ำจุนโลกใบนี้ให้เกิดความสวยงาม เกิดความรู้สึกพึงพอใจ เกิดความคิดใหม่ๆ และเกิดสิ่งต่างๆ มากมายให้กับโลกนี้มาอย่างช้านาน คิดดูเล่นๆ ว่าหากโลกนี้ไร้ซึ่งศิลปะมันก็คงจะรู้สึกแปลกพิลึกดีเหมือนกัน คงไม่มีคำว่า สีสัน ไม่มีคำว่า สวยงาม และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเรื่องของศิลปะนั้นก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในหลายรูปแบบที่มีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบหรือแนวความคิดของแต่ละคนว่าต้องการที่จะให้งานศิลปะของตนออกมาเป็นแบบไหน ซึ่งหากเป็นการสร้างงานศิลปะในยุคปัจจุบันเราอาจจะเข้าใจว่ามันคืองานศิลปะสมัยใหม่ ทว่าจริงๆ แล้วมันถูกเรียกว่างานศิลปะหลังสมัยใหม่ หรือศิลปะร่วมสมัยนั่นเอง
ศิลปะสมัยใหม่ คืออะไร
ศิลปะสมัยใหม่ คือ งานศิลปะที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงประมาณเมื่อช่วงปี ค.ศ. 1970 ซึ่งงานศิลปะสมัยใหม่ที่ว่านี้จะต้องมาในรูปแบบของความเป็นสากล เป็นตัวแบบของแต่ละบุคคลมากกว่าการเป็นงานศิลปะแห่งเมืองหรือเขตแดนตัวเองเท่านั้น เพราะหากเป็นงานประเภทนั้นบ่อยครั้งที่ไม่สามารถจะหาคำตอบหรือความหมายของงานศิลปะได้อย่างชัดเจน สิ่งต่างๆ บนโลกใบนี้ได้สะท้อนเข้าไปยังศิลปะสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ การใช้เทคนิคใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลกใบนี้ ส่วนในเรื่องของจิตวิทยาและกฎทางฟิสิกส์ก็ได้สร้างรูปแบบความคิดของมนุษย์ที่มีต่องานศิลปะขึ้นมาใหม่ พูดให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือ ศิลปะสมัยใหม่ เป็นงานศิลปะที่เกิดจากความคิดและความสามรถเฉพาะตัวของเหล่าบรรดาศิลปิน ซึงเทคนิคหรือวิธีในการสร้างสรรค์งานนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปแต่มีการนำสิ่งต่างๆ รอบตัวเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
การถ่ายภาพศิลปะสมัยใหม่
จริงๆ แล้วเรื่องของการถ่ายภาพนั้นมีมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในต่างประเทศเพราะนี่มันคือวิธีในการเก็บเรื่องราวความทรงจำต่างๆ เอาไว้ผ่านแผ่นกระดาษในยุคก่อนหน้านั้น โดยหากย้อนไปในยุคศิลปะสมัยใหม่นั้น เรื่องของการถ่ายภาพอาจจะยังถูกมองว่าไม่ใช่งานศิลปะอย่างเต็มตัว แต่ก็มีชายผู้หนึ่งนามว่า Williams Eggleston พยายามจะสร้างภาพถ่ายให้กลายเป็นงานศิลปะสมัยใหม่ โดยภาพถ่ายของเขานั้นส่วนมากจะเน้นที่เรื่องของสี ซึ่งในยุคนั้นเรื่องของกล้องสียังเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับความนิยม แต่เขาก็พยายามถ่ายสิ่งต่างๆ รอบตัวให้มากที่สุดเพื่อแสดงให้เห็นว่างานภาพถ่ายคืองานศิลปะ จนงานของเขาได้รับเข้าไปอยู่ในการแสดงงานศิลปะ โดยภาพของเขามักจะถูกเรียกว่า street Photography และจากการที่ภาพของเขาได้แสดงใน Modern of Modern Art ทำให้ชื่อของเขาดังเป็นพลุแตกและเป็นง่านภาพถ่ายเพียงครั้งเดียวที่ได้แสดงในงานนี้ด้วย