The meaning of the word that everyone should know

สวัสดีครับวันนี้ทาง art-gallery4u จะมาเขียนบทความเกี่ยวกับความหมายของศิลปะที่ทุกคนควรรู้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับคำว่า ศิลปะ ถือว่าเป็นคำจำเพาะเจะจงมีความหมายกว้างขวางสังเกตเห็นว่ารูปภาพแต่ละรูปนั้นจะแฝงไปด้วยทัศนะของนักปราชญ์แต่ละคนที่ตีความ หรือมีแนวคิดที่ไม่เหมืนกันจะแตกต่างกันออกไปตามสมัย หรือแบ่งออกตามยุคแต่มีประการหนึ่งที่มีหลักการเหมือนกัน  ก็คือ บ่งบอกถึงอารมณ์, ความคิด, ความรู้สึก, ประสบการณ์, เรื่องราว, สัญลักษณ์ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้มนุษย์นั้นเป็นผู้สร้างภาพวาดเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์เกิดขึ้นทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่แสดงออกมาจากภายในปัญญาของตัวบุคคลทั้งนั้นแต่ที่กล่าวมาทั้งหมดมีส่วนประกอบที่ 3 เหมือนกันในทุกภาพวาดอย่างแรกเลย ก็คือ ศิลปะทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นภาพวาด, การเกะสลัก, การออกแบบ, การปั้นดินเผา และอื่นๆ อีกหลายอย่างมีส่วนประกอบอย่างแรกอยู่เลย คือ ความสวยงาม อย่างที่หลายคนเห็นกันอยู่ทุกวันนะครับว่าศิลปะมีแต่สิ่งสวยงามที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น ส่วนประการที่ 2 การมีความคิดสร้างสรรค์ข้อนี้เป็นปัจจัยสำคัญหลักของศิลปะเลยก็ว่าได้ ส่วนประการที่ 3 มีจุดหมายที่จะสื่อไปถึงผู้คนว่ามีความหมายยังไงสำหรับศิลปะจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท เหตุนี้จึงทำให้งานศิลปะทั้งภาพวาด, รูปปั้น และอื่นๆ จึงมีรูปลักษณ์ และความงามที่แตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกันมีแรงบัลดาลใจที่ไม่เหมือนกันดังนั้นหากศิลปะดังกล่าวเกิดขึ้นโดยมนุษย์เป็นผู้สร้างจะถือว่าเป็นศิลปะ แต่หากเป็นสิ่งสวยงามที่มนุษย์ไม่ได้เป็นคนสร้างจะถือว่าไม่ใช่ศิลปะ อีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนควรรู้คือ ศิลปะนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ นั่นก็คือ วิจิตรศิลป์ ( fine art ) และประยุกต์ศิลป์ ( applied art  ) สำหรับความแต่งต่างของ 2 ประเภทนีทาง art-gallery4u จะมาพูดเกี่ยวกับความ, ข้อแต่งกันในบทความหน้านะครับสามารถรับชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง