ศิลปะ คือการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด สิ่งที่ต้องการจะสื่อของผู้วาด ถ่ายทอดลงบนกระดาษ ซึ่งศิลปะก็ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ยุคโบราณสมัยมนุษย์ยังอาศัยอยู่ในถ้ำ เช่นการวาดลงบนพนังถ้ำ , การตกแต่งข้าวของเครื่องใช้ให้เป็นลวดลายแบบง่ายๆ เป็นต้น อย่างการวาดภาพในสมัยก่อนก็ย่อมมีการแตกต่างจากสมัยนี้ ด้วยเรื่องของ อุปกรณ์ เทคนิค ซึ่งแน่นอนว่าจากยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ศิลปะก็ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ แต่มีการพัฒนาไปเรื่อยๆ เช่น จากที่เคยวาดลงบนกระดาษ ก็เปลี่ยนมาเป็น วาดลงบนผืนทราย บนเรือนร่างของมนุษย์ ตามตึกรามบ้านช่องต่างๆ เป็นต้น ซึ่งมันก่อให้เกิดการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา

ศิลปะสมัยใหม่

ใช้คำนี้เรียกมาตั้งแต่ช่วงปลาย ค.ศ. ที่ 19 จนถึงประมาณ ค.ศ. 1970 โดยจะเป็นชิ้นงานอันมีลักษณะแบบสากล และมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลมากกว่าที่จะเป็นแบบศิลปะประจำท้องถิ่น มีการใช้วัสดุรวมทั้งเทคนิคใหม่ๆอยู่เสมอ  ศิลปะสมัยใหม่ จัดเป็นรูปแบบเอกลักษณ์ของผู้สร้างสรรค์แต่ละคนดึงตัวตนอันแท้จริงออกมา มีกรอบความคิด เทคนิค รวมทั้งวิธีการแตกต่างกันออกไป ศิลปินบางคนก็สร้างผลงานสะท้อนสภาพสังคม บางคนก็แสดงมุมมองของบางอย่างซึ่งมีความแตกต่างออกไปจากเดิม บางคนก็แสดงสภาพทางจิตกลุ่มชนบางกลุ่ม บางคนก็ แสดงความประทับใจในเรื่องของความงามอันเป็นธรรมชาติรวมทั้งสิ่งแวดล้อมอันแสนสวยงาม บริสุทธิ์ ซึ่งแน่นอนว่าได้มีการนำวัสดุอุปกรณ์ใหม่ ๆ รวมถึงเครื่องบางชนิด เข้ามาช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้น

ในยุคปัจจุบัน การบริโภคหรือการสนับสนุนงานศิลปะ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ชนชั้นสูง ไฮโซ เซเลป หรือคนมีเงินร่ำรวยเหมือนสมัยก่อนเท่านั้น แต่มันยังตอบสนองต่อความต้องการประชาชนทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทั้งจิตใจและร่างกายไปพร้อมกันอีกด้วย แต่ถึงจะมีศิลปะสมัยใหม่เกิดขึ้นก็ตาม แต่ศิลปะสมัยเก่าก็ยังได้รับการสืบทอดมาตราบจนถึงปัจจุบัน

ความแปลกใหม่ของศิลปะในปัจจุบัน

มีเหล่าศิลปินผู้มากความสามารถหลายคน สร้างผลงานซึ่งเป็นของตัวเองขึ้นมา เช่น การสักลายบนร่างกายที่ในปัจจุบันมีความก้าวกระโดดอย่างมาก สามารถสักภาพเหมือนของมนุษย์ , ภาพเหมือนของสัตว์ หรือสักภาพอันก้าวล้ำเกินจะจินตนาการหลายอย่างจนออกมาดูสวยงาม คมชัด หรืออย่างเช่นมีศิลปินต่างประเทศท่านหนึ่ง ใช้สีเรืองแสงวาดภาพบนร่างกายของมนุษย์เป็นรูปวิว รูปสัตว์ต่างๆเช่น วิวของยอดปราสาทที่ตั้งตระหง่านอยู่บนภูเขาสูง , วิวของทางช้างเผือกที่มีดาวระยิบระยับเต็มไปหมด และถ่ายรูปด้วยไฟ Black light ออกมาเป็นผลงานศิลปะอันน่าทึ่งซึ่งไม่ว่าใครๆเห็นแล้วก็ต้องตกตะลึง