Chalerm Nakhirirakpic

เมืองไทยมีเรื่องน่าเสียดายอย่างหนึ่งก็คือ เราไม่ค่อยได้เก็บประวัติบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะสักเท่าไร นั่นทำให้เราไม่มีโอกาสได้ศึกษาเรื่องราวของอาจารย์เหล่านั้นไปด้วย อาจารย์ทางศิลปะหลายท่านมีความโดดเด่นมากแต่กลับไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างสักเท่าไร เพื่อเป็นการระลึกถึงอาจารย์ท่านเหล่านั้น เราจึงขอนำเสนอประวัติของอาจารย์ทางด้านศิลปะท่านหนึ่งชื่อว่า อาจารย์ลิม นาคีรักษ์

อาจารย์เฉลิม นาคีรักษ์ ท่านเป็นใคร

อาจารย์เฉลิม นาคีรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2460 ปัจจุบันถึงแก่กรรมแล้วเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ภูมิลำเนาเดิมของท่านเกิดที่อำเภอตะการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ท่านมีความสามารถทางด้านงานศิลปะแบบใหม่ผสมผสานกันจนกลายเป็นผลงานประยุกต์ ผลงานของท่านได้รับการยกย่องจากทั้งในและต่างประเทศ ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีบนเส้นทางศิลปะของท่าน นอกจากนั้นท่านยังมีอีกหน้าที่หนึ่งในการรับราชการตำแหน่งสำคัญด้วย

ด้านการศึกษา

ช่วงชีวิตในวัยเด็กของท่านศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัดบ้านเกิดจนจบการศึกษาระดับมัธยม ท่านจึงมีความคิดที่จะเข้ามาศึกษาต่อทางด้านศิลปะในกรุงเทพ ตอนนั้นการจะเรียนต่อทางด้านนี้มีที่เดียวนั่นคือ โรงเรียนเพาะช่าง ท่านจึงได้เข้าศึกษาที่นี้เมื่อปี พ.ศ. 2477 จากนั้นก็ไปศึกษาต่อวิชาเกี่ยวกับครูประถมที่โรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนครอีก 1 ปี แล้วไปศึกษาต่อทางด้านทฤษฏีทางศิลปะกับศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี อีกระยะหนึ่ง จึงเข้ารับราชการครูที่โรงเรียนเพาะช่าง ตลอดเวลาการทำงาของท่าน ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะให้กับศิษย์อย่างเต็มที่

ผลงานอันหลากหลายของ อาจารย์เฉลิม นาคีรักษ์

อาจารย์เฉลิม นาคีรักษ์เป็นศิลปินที่ไม่ตายตัวในแนวทางของตัวเอง มีการสร้างสรรค์อะไรใหม่อยู่เสมอ ภาพวาดของท่านมักจะภาพบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวัฒนธรรม ประเพณีเป็นหลัก หรือบางภาพอาจจะเป็นการวาดภาพทิวทัศน์ก็มี จุดเด่นของท่านอย่างหนึ่งก็คือ เทคนิคการใช้สีอันหลากหลายมีทั้งสีน้ำ สีฝุ่น สีพลาสติค หรือจะเป็นภาพวาดลายเส้นอย่างเดียวท่านก็ทำได้เหมือนกัน ผลงานของท่านจึงมีมากมายหลายแบบ

รางวัล

ผลงานและฝีมือการทำงานของท่านเป็นที่เลื่องลือมาก จนท่านได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เมื่อพ.ศ. 2531 นอกจากนั้น ท่านยังได้มีโอกาสสำคัญมากก็คือ การเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อถวายคำวิจารณ์ต่อผลงานของพระองค์ท่านด้วย นับว่าเป็นเกียรติอย่างสูงที่ท่านจะได้รับการยอมรับ

ท่านอาจารย์เฉลิม นาคีรักษ์ จัดว่าเป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่งของวงการศิลปะ โดยเฉพาะสาขาทัศนศิลป์ที่เราควรเข้าไปศึกษาผลงานของท่านที่สร้างไว้อย่างมากมายตลอด 50 ปี ไม่ว่าจะเป็นผลงานการใช้สีรูปแบบต่าง(เรื่องนี้น่าเข้าไปดูผลงานมาก) ผลงานภาพวาดลายเส้นก็ได้เหมือนกัน น่าจะเป็นข้อมูลให้กับศิลปินรุ่นใหม่ต่อไป