artthai

เรื่องของงานศิลปะถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากปัจจัยในหลายๆ ด้านของคนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่ามันย่อมมีความแตกต่างกันอยู่แล้ว คงเป็นไปไม่ได้กับการที่ต่างวัฒนธรรม ต่างประเพณี ต่างความคิดจะสามารถสร้างงานศิลปะที่มีความเหมือนกันได้ ศิลปะไทยก็เช่นเดียวกันด้วยจากเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ แนวความคิด การดำเนินชีวิต มันก็ได้สร้างงานศิลปะที่เป็นสไตล์คนไทยขึ้นมา และแน่นอนว่ามันย่อมแตกต่างกับศิลปะต่างประเทศอย่างไม่ต้องสงสัย

ศิลปะไทย

การสร้างสรรค์งานศิลปะของคนไทยนั้นส่วนใหญ่ต้องการตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นกับสังคม มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองค่อนข้างสูง ซึ่ผลงานศิลปะของไทยหลักๆ จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วิจิตรศิลป์ ซึ่งเป็นงานศิลปะแบบแท้ๆ เป็นผลงานในลักษณะของจิตกรรม ประติมากรรม รวมไปถึงสถาปัตยกรรมต่างๆ อีกประเภทคือ ประยุกต์ศิลป์ เป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ รวมไปถึงแฟชั่นที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้ ซึ่งแน่นอนว่าแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะของไทยนั้นถูกแบ่งออกเป็นไปในลักษณะต่างๆ ตามสิ่งที่คนไทยรู้สึกคุ้นชินกันมา เป็นแนวทางศิลปะที่ค่อนข้างมีความเป็นตัวเองสูง ส่วนมากมักจะมีกลิ่นอายของวัฒนธรรม ประเพณี แบบไทยๆ โดยอาศัยหลักประวัติศาสตร์หลายๆ ด้านเข้ามาเกี่ยวข้อง ไล่มาตั้งแต่ยุคกรุงสุโขทัย, กรุงศรีอยุธยา, กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์

art3

ศิลปะต่างประเทศ

งานศิลปะของต่างประเทศนั้นก็มีจะมีลักษณะและแนวความคิดที่เกิดขึ้นจากภูมิภาคของตัวเองเป็นหลัก โดยการแบ่งแนวศิลปะก็สามารถแบ่งออกได้หลายยุคหลายสมัยขึ้นอยู่กับการนับสมัยของแต่ละภูมิภาค สามารถที่จะเกิดการแพร่หลายไปในประเทศตัวเองหรือต่างประเทศได้ด้วย หลายๆ ประเทศเลือกใช้งานศิลปะแบบสากลซึ่งก็หมายถึงว่าเป็นงานศิลปะที่มาจากฝั่งยุโรปไม่ก็สหรัฐฯ ขณะที่บางประเภทที่มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ก็จะเลือกใช้วัฒนธรรมของตัวเองในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ซึ่งประวัติของงานศิลปะเหล่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศว่าจะเรียกให้อยู่ในช่วงเวลาใดของประเทศนั้นๆ ซึ่งก็จะมีงานศิลปะที่โด่งดังอย่างที่หลายคนรู้จักกันดี เช่น ภาพวาดโมนาลิซ่า เป็นต้น ซึ่งงานเหล่านี้ก็เกิดจากแนวคิดของศิลปินคนนั้นๆ ด้วย

เอาในความเป็นจริงก็คือหากมองจาภายนอกงานศิลปะไทยกับงานศิลปะต่างประเทศนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันในด้านของลักษณะ การสื่อสาร ความหมาย แนวความคิด แต่สิ่งเหล่านี้มันได้สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เหมือนกันหลายๆ ด้านก็คือ ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะประเภทใดก็ต้องเกิดจากสภาพแวดล้อมในส่วนนั้นๆ ประกอบกันด้วย เพราะงานศิลปะก็คือการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินไม่ว่าจะไทยหรือต่างประเทศก็คืองานศิลปะเหมือนๆ กัน มีความสวยงามเหมือนกัน