da-vin-ci

เลโอนาร์โดกับผลงานที่โด่งดังของเขาในแกลเลอรี่ภาพที่น่าทึ่งอย่างมาก เพราะผลงานของเขานั้นเป็นที่โด่งดังในหมู่ของนักเขียนภาพต่างๆอย่างมาก ซึ่งผลงานของเขาได้รับรางวัลอย่างมากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงตลอดกาลก็คือ ภาพวาดโมนาลิซ่า ซึ่งภาพนี้ไม่มีใครไม่เคยเห็นอย่างแน่นอนเพราะสามารถสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกอีกด้วย เป็นภาพวาดผู้หญิงวัยกลางคนที่สามารถสื่ออะไรได้หลายอย่างและเหมือนจริงอย่างมาก และเหตุผลนี้ก็ทำให้เลโอนาร์โดเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียว

da-vin-ci-3

เลโอนาร์โด ดาวินซี่กับเรื่องราวของเขา

เลโอนาร์โด เป็นศิลปินชื่อดังโดยภาพที่ทำเงินของเขามากที่สุดก็คือ ภาพวาดโมลิซ่า ซึ่งภาพนี้เป็นภาพที่เขารักมากและไม่สามารถจากภาพนี้ไปไหนได้ โดยภาพวาดของโมลิซ่า ได้ถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ในปารีสประเทศฝรั่งเศสนั้นเอง และยังมีอีกหลายภาพของเขาที่ได้ถูกจัดแสดงอีกด้วย ซึ่งเลโอนาร์โดยังมีความสามารถหลายด้านอย่างมากเพราะเขาทำงานได้หลายอย่างอาทิเช่น นักดนตรี  สถาปนิกแบบเรอเนซองส์ นักกายวิภาคศาสตร์ นักประดิษฐ์ ประติมากร วิศวกร นักเรขาคณิต นักดาราศาสตร์ นักวาดภาพ นักวิทยาศาสตร์ โดยถือว่าเลโอนาร์โดมีความรู้ความสามารถหลายด้านมาก และเขาเปรียบเสมือนอัจฉะริยะคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ และเขายังเป็นบุคคลสำคัญในการวางรากฐานด้านการบินและวิศวกรรมโยธา เพราะความที่เขาเป็นบุรุษที่มีความหลงรักศาสตร์หลายแขนง และเขาก็ได้ฟื้นฟูในสมัยของสหวิทยาการ ศิลปะวิทยาการจึงกลายเป็นคนสำคัญในยุคนั้นไปเลย เพราะความฉลาดรอบรู้ของเขานั้นเอง

โดยเลโอนาร์โด เกิดวันที่ 15 เมษายน ที่ประเทศอิตาลี ในหมูบ้านวินซี ซึ่งเขาได้เติบโตมาพร้อมกับความรอบรู้หลายด้าน และความสามารถที่ล้นเปี่ยมอีกด้วย และเขาได้ทำผลงานภาพวาดไวหลายชิ้นมากซึ่งชื่อภาพวาดมีดังนี้

  • พระแม่มารีแห่งภูผา จัดแสดงอยู่ที่ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศษ
  • การประกาศของเทพ จัดแสดงอยู่ที่ หอศิลป์อุฟฟิซิ ในฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี
  • พระกระยาหารมื้อสุดท้าย
  • โมนาลิซ่า (Mona Lisa) จัดแสดงอยู่ที่ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส
  • ชุดภาพเหมือนล้อเลียน
  • พระแม่มารีและพระบุตรกับนักบุญแอนน์และนักบุญจอนห์นแบ็พทิสต์
  • ยุทธการอันเกียริ (The Battle of Anghiari) พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งภาพนี้วาดขึ้นจากต้นฉบับของ รูเบ็นส์ และจิตรกรนิรนาม