hero1_US

gallery4u

Botanical

Abstract

Animals

maps

Modern

Best Sellers

Decorative Art

Fine Art

Photography

Scenic

FRAME YOUR ART

LOFT ART

Recent Post

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ตั้งอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงศิลปะหรือภาพวาดที่โด่งดังเก่าแก่ต่างๆ ซึ่งพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ยาวนานมากและมีความใหญ่จนติดอับดับต้นๆของโลกเลยและมีชื่อเสียงอย่างมาก ซึ่งเป็นที่เก็บสะสมภาพวาดที่มีชื่อเสียงและโด่งดังอยู่มากมายภายในพิพิธภัณฑ์ และการตกแต่งของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ยังมีความงดงามมากอีกด้วย เพราะออกแบบให้เป็นทรงพีระมิดแก้วที่มีความสวยงามอย่างมาก พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ กับงานศิลปะสวยงามระดับโลก พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์แห่งนี้ยังมีความสวยจนติดอันดับต้นๆของโลกอีกด้วย เพราะการออกแบบได้มีการใช้รูปทรงของพีระมิด ซึ่งประดับเป้นกระจกแก้วระยิบระยับอีกด้วย ซึ่งเหตุผลนี้จึงทำให้พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์มีความสวยงามอย่างมาก และได้มีคนเข้ามาเยี่ยมชมงานแสดงภาพวาดที่มีชื่อเสียงต่าง เพราะพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ได้จัดเก็บภาพวาดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงอยู่มากมายกว่า 35,000 รูปเลยทีเดียว โดยพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ในสมัยราชวงศ์กาเปเชียง ซึ่งอาคารตัวเก่าจะเป็นพระราชวังหลวงโดยในปัจจุบันได้เป็นสถานที่จัดเก็บภาพวาดเก่าแก่อยู่มากมาย